خبرهای خوب از سیاره کوچک ما

یک شبکه خبری به نام رسانه شاد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، تصاویر مستندی تهیه کرده است که برعکس رسانه های معمول جهان از دستاوردهای مثبت بشر می گوید.

More from مرد روز

عکس ممنوع – زن خفته

شاید میلیونها مرد، جان شان را در طول تاریخ فدای چنین زیبایی...
بیشتر بخوان