خبرهای خوب از سیاره کوچک ما

یک شبکه خبری به نام رسانه شاد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، تصاویر مستندی تهیه کرده است که برعکس رسانه های معمول جهان از دستاوردهای مثبت بشر می گوید.

More from مرد روز

قیمت انسان ۱۰ میلیون دلار است

یکی از روش های اندازه گیری که دولت ها برای برنامه های...
بیشتر بخوان