خبرهای خوب از سیاره کوچک ما

یک شبکه خبری به نام رسانه شاد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، تصاویر مستندی تهیه کرده است که برعکس رسانه های معمول جهان از دستاوردهای مثبت بشر می گوید.

More from مرد روز

شگردهای ساکت برای جلب توجه خانم ها

فرصت آشنایی، دیدار و تماس از طریق تلفن و چت و  شبکه...
بیشتر بخوان