کاریکاتور روز – درخت

Pitter

در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد درخت در سیاره ما وجود دارد که متاسفنه نصف مقداری است که صد سال پیش  وجود داشتند. بدتر از همه آنکه سالانه حدود ۱۰ میلیارد از آنها قطع می شوند.

به نظر می آید سیاست مداران به دلایل بسیار، خطر را جدی نمی گیرند. تنها امید زمین، ما انسانها هستیم و قدم های کوچک ولی ممتد و وسیعی که می توانیم برای حفظ سیاره کوچک مان برداریم.

Gatis Sluka
Sulaj
Timo Essner
kurtu

 

Museosatira

 

Tree planting ‘has mind-blowing potential’ to tackle climate crisis

https://bestcartoons.smugmug.com 

More from مرد روز
کشیشان و راهبان ربات دارند می‌آیند
یک معبد ۴۰۰ ساله ژاپن یک راهب جدید به جمع شان اضافه...
Read More