مردی که در مجلس ترحیم خودش، مردم را خنداند

یک مرد ایرلندی به نام شایی برادلی که برای مدت طولانی با یک بیماری مرگبار می جنگید از دخترش خواست که به تنها آرزویش در بستر مرگ جامه عمل بپوشاند.

او صدای ضبط شده خودش را به دخترش سپرد که قرار بود در لحظه ایی که تابوتش را درون قبر می گذارند با صدای بلند فریاد بزند : «سلام! سلام!؟ منو بیاورید بیرون. من توی چه جای لعنتی هستم؟ منوبیاورید بیرون. اینجا خیلی تاریکه!»

او همانطور که آرزو داشت  شوخی اش باعث شگفتی و خنده فامیل و آشنایانی شد که در مراسم تدفینش شرکت کرده بودند.

A dead man pranked his family at his own funeral

https://www.insider.com/shay-bradley-pranked-his-funeral-with-recorded-message-2019-10

More from مرد روز
مرگ خاموش مستاجرها
در ساختمان ۸ واحدی ما ۵ صاحبخانه زندگی می‌کنند و سه مستاجر....
Read More