گوگل و حقایق جالب – ۲۳

More from مرد روز

ما به نامه ها جواب می‌دهیم ولی ایمیل‌شان بر می‌گردد

تقریباً هر روز  حتماً نامه ایی داریم که وقتی به آنها پاسخ...
بیشتر بخوان