مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر

یه پتوی سبز رنگ به وسعت دشت‌ سبز سبلان

اون وقتا که کوپن، بورس بود می‌رفتم تو شعبه نفت، اول گرگ...
بیشتر بخوان