مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر
بعضی ها همسرهاشون رو قایم می کنند
خب بعضیا هم هستند وقتی وارد خونه شون که میشی همسرهاشون رو...
Read More