انواع حالت‌های عشقورزی بر روی کاناپه


یک زوج وقتی کنار هم مشغول دیدن تلویزیون یا فیلم هستند یا دارند کتاب و مجله می خوانند و موزیک ملایمی می شنوند یکباره حس بوسیدن و در هم تنیدن شان گل می کند. آنها گاهی بهتر است درست همانجا روی مبل به عشقبازی شان ادامه دهند.

Sex Positions That Start on Your Couch—and End Wherever You Want Them to

More from مرد روز
انتقال کتاب و موسیقی به مولکول
در آزمایشگاه دانشگاه واشنگتن، دانشمندان موفق شدند ویدئوی یک ترانه و 100...
Read More