بازی تهاجمی استقلال در برابر فولاد

بازی دو تیم استقلال و فولاد خوزستان به مساوی ختم شد با وجود اینکه استقلال تا دقیقه ۹۵ بازی، حملات مداومی بر روی دروازه فولاد داشته است. تیم فولاد تقریبا همیشه دفاعی بازی کرد ولی در دقیقه پنجم وقت اضافی توانست از خستگی و عدم هشیاری مدافعین استقلال استفاده کند و گل مساوی را به دست آورد.

More from مرد روز

در هر لحظه، حداقل ۵۰ میلیون انسان روی زمین مست هستند

1 - اولین باغ وحش ها که مجموعه ای از جانوران شکار شده...
بیشتر بخوان