حوای موقرمز انگلیسی

JANICE ALAMANOU

عکاس انگلیسی خانم جنیس آلمانو یک عکس از حوای موقرمز گرفته است با سیبی در دستانش که به نظر می رسد حوای نوع انگلیسی است …

این عکس دوم از حوا که وی گرفته است انگار تصویری است از حوای بدون ملیت. حوایی که در بهشت اولیه می زیسته است.

More from مرد روز

از نگاه زنان – ۲۲ عکاس فمینیست

[caption id="attachment_85994" align="aligncenter" width="1024"] شورتهای صورتی  By Cara O'Dowd[/caption] یک انجمن متشکل...
بیشتر بخوان