حوای موقرمز انگلیسی

JANICE ALAMANOU

عکاس انگلیسی خانم جنیس آلمانو یک عکس از حوای موقرمز گرفته است با سیبی در دستانش که به نظر می رسد حوای نوع انگلیسی است …

این عکس دوم از حوا که وی گرفته است انگار تصویری است از حوای بدون ملیت. حوایی که در بهشت اولیه می زیسته است.

More from مرد روز

عکس روز – تجمع ژاپنی‌ها در صومعه‌ها برای دعای خوشبختی

[caption id="attachment_83817" align="alignright" width="1024"] Sensoji temple  - AP Photo/Eugene Hoshiko[/caption] ژاپنی‌ها در...
بیشتر بخوان