تقریبا اکثر روزها حتی یک کلمه هم حرف نمی زنم

آیا آدمهای دیگری هم هستند که کم یا اصلاً حرف نمی زنند؟ من که هر چه حرف و گفتگو هست با  شبکه های اجتماعی و ایمیل  انجام می دهم و واقعاً خیلی از روزها یک کلام هم حرف نمی زنم. دلیلی هم پیدا نمی شود که حرف بزنم. مشکلی هم معمولاً ندارم.

من از تنهایی ام شکایتی ندارم. یک حصار امن و آرامش دورم ایجاد شده که راحت هستم. یک محیط بی دردسر برای خودم ایجاد کردم که به خودی خود، از هرچه اتفاق نامنتظره یا موقعیتی که باعث خجالت یا عصبانیتم بشود مرا محافظت می کند. قرار نیست ادا در بیاورم یا دنبال تایید باشم یا به یک نفر نفرت بورزم یا هر احساسی که قادر به مهارش نباشم.

تشویش و نگرانی ام خیلی کم شده ولی با این وجود فکر می کنم ممکن است این سیستم زندگی اشکالی دارد. در شبکه های اجتماعی از بعضی دوستانم پرسیدم که آیا آنها هم، حرف زدن های شان کمتر شده یا فقط من اینطوری ام؟

جواب های متعددی گرفتم. برای اکثرشان سکوت روزانه من عادی بود. یکی نوشت که امروز ۱۸ کلمه حرف زده است. یکی نوشت مشکلی ندارد با حرف نزدن و …  یکی برایم نوشت که باعث شد خودم را بیشتر بشناسم. وقت بیشتری با خودم داشته باشم و با خودم گفتگو کنم.

یکی گفت سکوت زیاده از حد، باعث شد شنونده خوبی بشوم. یک نفر دیگر اشاره کرد که صدایش کمی تغییر کرده و نمی داند وقتی با یکی حرف می زند صدایش بلند شنیده می شود یا باید تن صدایش را پایین بیاورد؟

ولی خیلی ها مثل من این سکوت اختیاری را طبیعی نمی دانند. یک مشکل دیگر در مورد حرف نزدن این است که نیازی نداریم از ماهیچه های صورت مان برای همراهی و پشتیبانی کلماتی که به زبان می آوریم استفاده کنیم.  به نظر می رسد هم قدرت ایجاد صدای ما تغییر می کند هم صورت مان حالت بی حس و خنثی به خود می گیرد.

من از همه منفی ترم. گاهی فکر می کنم به عنوان یک انسان، قادر به استفاده از زندگی نیستم. دلم  گاهی می خواهد با دیگران بگویم و بخندم. جک های ساده بگویم یا بشنوم. گفتگو داشته باشم.

من با این وجود هنوز مطمئن نیستم که این سبک زندگی درست باشد؟ ایا آینده بشر به این سمت می رود.  آیا گفتگو در دنیای مجازی فرقی با گفتگوی شفاهی ندارد. آیا دنیا و آدم هایش دارند عوض می شوند؟

 

 

Most Days I Don’t Speak at All

https://www.thecut.com/2019/03/what-happens-when-you-stop-speaking.html?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Science%20of%20Us%20-%20March%2020%2C%202019&utm_term=Subscription%20List%20-%20Science%20of%20Us%20%281%20Year%29

More from ماهان طباطبایی

سوژه خارج رفتن در سینمای ایران

فیلم سینمایی « دربند»  نمونه کامل یک درام مربوط به خارج رفتن...
بیشتر بخوان