اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز
برخورد یک شهاب با قدرت ۱۰ بمب اتم با زمین
دانشمندان بعد از جمع آوری اطلاعات ناشی از یک انفجار بزرگ، متوجه...
Read More