اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

حالت عشقورزی آمازونی

دقیقا معلوم نیست اصطلاح « آمازونی» توسط چه کسانی به کار گرفته...
بیشتر بخوان