اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز
غمگین ترین چیز در زندگی چیست
من یک مرد ۳۹ ساله هستم و تازه امسال فهمیدم که هیچ عادت...
Read More