اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

ماجرای شبی که با دختر ایرانی گذشت

عصر سردی بود. ساعت هنوز ۵ نشده بود که آفتاب مونترال کاملا...
بیشتر بخوان