تتوهای خطرناک

چند سالی است که مد خطرناکِ تتو کردن درون چشم با تزریق رنگ به درون عنبیه ساخته می شود. تتوکار تجربی Luna Cobra که تخصصش تغییر اعضای بدن افراد است آن را ابداع کرده است. رنگ برای همیشه در چشم می ماند و خطر عفونت، تار دیدن و حتی کوری نیز گزارش شده است اما بعضی های افراطی، ریسک ها را نادیده می گیرند.

 

More from مرد روز

گوگل و حقایق جالب – ۲۱

مسیحیت کاتولیک لیستی از کتاب‌های ممنوع درست کرده بود که تا همین...
بیشتر بخوان