گوگل و حقایق جالب – ۱۸

رئیس جمهور امریکا توماس جفرسون معتقد بود که قانون اساس کشور هر ۱۹ سال باید عوض شود تا نسل جدید قوانین دوران خودش را بنویسد.

آبجوی با یک و نیم درصد الکل تا همین ۴۰ سال پیش در مدارس بلژیک به عنوان نوشابه، کنار غذا  سرو می شد

یکی از شعار های تبلیغاتی ریچارد نیکسون رسیس جمهور امریکا این بود که « خایه ما را نمی توانید بلیسید»

تحقیقات نشان داده است نسل جدید امریکا که بعد از سال ۲۰۰۰ به دنیا آمده اند بی اعتقادترین نسل کشور هستند.

سویس اولین کشور اروپایی است که استفاده از حشرات برای درست کردن غذا را قانونی کرده است.

به طور متوسط هر سال، هلندی ها هزار کیلومتر دوچرخه سواری می کنند.

آلمانی ها ۱۲۰ سال پیش مجسمه ونوس را به جرم عریان بودن محاکمه کردند.

تعداد اسپرم مردان غربی از ۶۰ سال پیش تاکنون، کمتر از نصف شده است.

More from مرد روز
افسوس های بعد از سکس
بر طبق آخرین تحقیقات انجام شده، نحوه پشیمانی زنان و مردان در...
Read More