گوگل و حقایق جالب – ۱۸

رئیس جمهور امریکا توماس جفرسون معتقد بود که قانون اساس کشور هر ۱۹ سال باید عوض شود تا نسل جدید قوانین دوران خودش را بنویسد.

آبجوی با یک و نیم درصد الکل  تا همین ۴۰ سال پیش در مدارس به عنوان نوشابه کنار غذا در مدارس بلژیک سرو می شد

یکی از شعار های تبلیغاتی ریچارد نیکسون رسیس جمهور امریکا این بود که « خایه ما را نمی توانید بلیسید»

تحقیقات نشان داده است نسل جدید امریکا که بعد از سال ۲۰۰۰ به دنیا آمده اند بی اعتقادترین نسل کشور هستند.

مردم ایسلند بیشتر از مردم هر کشور دیگر، اسلحه شخصی دارند ولی جرایم مربوط به اسلحه شان پایین تر از همه جای دنیا است.

سویس اولین کشور اروپایی است که استفاده از حشرات برای درست کردن غذا را قانونی کرده است.

به طور متوسط هر سال، هلندی ها هزار کیلومتر دوچرخه سواری می کنند.

آلمانی ها ۱۲۰ سال پیش مجسمه ونوس را به جرم عریان بودن محاکمه کردند.

تعداد اسپرم مردان غربی از ۶۰ سال پیش تاکنون، کمتر از نصف شده است.

More from مرد روز
پدرها و جوک های شان
پدران، این روزها، به خوبی درک می کنند که باید راه های...
Read More