هنرِ مجذوب ساختن دیگران

توانایی تاثیر و جذب دیگران، قدرت زیبایی است که به هر انسان اجازه می دهد بر اساس تعریف خودش از خوشبختی و موفقیت، به هر چه که می خواهد در زندگی دست یابد. متاسفانه در فرهنگ عمومی برای افرادی که  قدرت تاثیرگذاری و حتی تحریک دیگران را دارند صفت های کمابیش منفی نظیر عشوه گر، مخ زن و حیله گر داده می شود.

top-10-ways-to-show-confidence-with-body-language-1022716-twobyone

خانم Chen Lizra ولی اینطور فکر نمی کند و در فرصتی که موسسه معتبر TedTalk برایش ایجاد کرده است توانست به خوبی نشان دهد توانایی تاثیرگذاری دیگران به سمت خواسته هایی که داریم یکی از رازهای زیبای زندگی است.

او معتقد است تلاش برای جذب دیگران نسبت به ما، لازم نیست محدود به میل جنسی باشد. ما انسان ها در این دنیای پر از رقابت باید توانایی تبلیغ ایده های مان را داشته باشیم. به نظر این نویسنده و مشاور شرکت های تجاری و سخنران مسائل اجتماعی، برای اینکه مجذوب کننده موفقی باشیم باید از 4 ویژگی برخوردار باشیم.

1- تمنا

همه ما این تجربه را در زندگی داریم که چیزی را با میل زیاد می خواهیم ولی به وقت عمل که می رسد تقریبا کاری برایش نمی کنیم. دلایل واکنشی که به خرج می هیم هم زیاد است. مهمتر از همه اینکه می ترسیم در دستیابی به خواسته مان شکست بخوریم. این ترس به سرعت خودش را به همه زوایای تمنایی که داریم می رساند.

ما می ترسیم چون فکر می کنیم حق ما نیست که آن خواسته را داشته باشیم. می ترسیم چون تصویر مطمئن و مستقل و راحتی از خود نداریم. هنر مجذوب ساختن دیگران در قدم اول مشروط است به پذیرفتن هر نوع احتمال… از این زاویه دید، اگر قدر تمنا یا ایده مان را بدانیم با جان و دل و بدون ترس از طرد آنها، ابرازشان می کنیم .

برای همین است که زندگی آدم های موفق سرشار است از طرد شدن تمناهای شان … بارها ایده ها توسط افراد ذینفع دیگر رد می شد ولی ایمان به خود و تمنای که داریم باید ما را بر تلاش مان ثابت قدم نگه دارد.

2- اعتماد به نفس

بدون اعتماد به خود و تمایلات و ایده هایی که داریم هیچ امیدی به تحت تاثیر قرار دادن دیگران وجود ندارد. بخش اصلی تصوری که از خودمان داریم در دنیای کودکی ایجاد شده است ولی به اغلب ما به مرور می توانیم یاد بگیریم به تصور قابل قبولی از خود برسیم.

راحت ترین و با عزت ترین آدم ها خیلی باهوش یا خیلی زیبا نیستند.  برای همین، اکثریت بشر برای داشتن اعتماد به نفس نیاز به تلاش و تمرکز بیشتر دارند. بعضی ها حتی باید ماسک اعتماد به نفس را برای مدت کوتاهی بر رفتار خود بزنند و با تهیه واکنش مطبوع دیگران، به خودی خود بر اعتماد نداشته شان افزوده شود.

3- حرکات و رفتار

این ویژگی شبیه حرف زدن بدون گفتن یک کلمه است. ما با لحن و لبخند و حالت ایستادن و چشم دوختن به دیگران، هم خودمان را معرفی می کنیم هم تاثیر می گذاریم. خود ما نیز مدام مشغول داوری مردم از طریق رفتار ظاهری شان هستیم.

شاد و بشاش و مثبت و خوشرو بودن، با صراحت تمام با غمگینی، اخمو، نحیف و منفی حرف زدن تفاوت دارد. ما با حالت وجودی و ظاهری مان قادر خواهیم بود توجه و علاقه دیگران را به خودمان جلب کنیم.

4 – تحریک

مجذوب ساختن دیگران در قدم نهایی منوط به این است که آنها را کنجکاو و مشتاق نوع خواسته یا ایده خودمان بسازیم. ما اگر تمنای آشنایی با یک نفر را داریم باید تمنای مشابه را در آنها ایجاد کنیم. یکی از موثرترین راه ها، نشان دادن توجه و علاقه کامل خودمان نسبت به فرد مورد نظر است. هر انسانی، احساس خوشایند خواهد داشت اگر پی ببرد یک نفر با تمام وجود به آنها توجه می کند.

کنجکاوی و توجه اولیه در دیگران وقتی ایجاد گشت نوبت به همراهی بقیه ویژگی ها می رسد. قدرت ابراز وجود خواسته ای که داریم، اعتماد به نفس و راحتی که از خودمان بروز می دهیم از تاثیرات بعدی مجذوب ساختن است. در ادامه،شجاعت و پذیرفتن احتمال رد شدن خواسته مان باعث می شود وقار و متانتی داشته باشیم که بیش از پیش دیگران را جذب کنیم.

http://www.lizraconsulting.com/

image source

www.askmen.com

More from مرد روز
یک مرد واقعی نباید فندکش را خانهٔ یک زن تنها جا بگذارد
  مردی که فندکش را جا نگذاشت کمتر پیش می‌آد که کسی...
Read More