بعد از مرگ، درخت شوید

مجلس ترحیم یک خاصیت همیشگی در طول تاریخ داشته است. همه شرکت کنندگان در مجلس فرصتی دوباره می یابند که به دور از همهمه روزمره، لحظاتی در باره زندگی و بخصوص مرگ فکر کنند.

مجالس ترحیم البته مدتها است که محدود به مراسم مذهبی نیست. آنهایی که اعتقادی به بهشت و دوزخ ندارند می توانند خاکسترشان را تهیه کنند و وصیت کنند که روی مناطقی نظیر رودخانه، دریاچه یا روی دامنه کوهها پخش شود. یا اینکه درون کوزه ای به صورت خاکستر در خانه عزیزان شان، جای بگیرد.

بعضی ها حتی می توانند تبدیل به قطعه جواهر شوند.

بعضی ها هم اگر بخواهند می توانند تصمیم بگیرند درون کوزه های مخصوص گیاهی، به صورت خاک در آیند تا بستر اولیه برای رشد درختِ دلخواه شان باشند.

کمپانی Recompose به طبیعی ترین شکل ممکن و بدون سوزاندن بدن یا هدر دادن انرژی، بدن فرد متوفی را در یک منطقه متشکل از شاخه ها و بدنه درختان پوسیده قرار می دهند و میکروب های مخصوصی که عمل تجزیه را به سرعت انجام می دهند قادر هستند ظرف یک ماه بدن فرد را خیلی آرام و طبیعی تبدیل به خاک سازند.

در این ایده، آدم‌های غیر مذهبی نیز، زندگی بعد از مرگ خواهند یافت. شاید هم بدون آنکه اعلام کنند به تناسخ روی می آورند چون اهل تناسخ، معتقدند انسانها نمی میرند بلکه از موجودی به موجود دیگر تبدیل می شوند.

Why be buried or cremated when you could become a tree?

Written By
More from سعید
غذای ساده، خوشگل و خوشمزه
علاقه به آشپزی در مردان می تواند به دلائل مختلف باشد. شغل...
Read More