سفر دو ماه از روی طوفان‌های سیاره ژوپیتر

برنامه نویس کامپیوتری ناسا Kevin M. Gill که تبحری هم در عکاسی دارد مدتهاست تصاویر آرشیو سفینه کازینی را بعد از ادیت های لازم، منتشر می کند. ویدئویی که آماده کرده است سفر دو ماه ژوپیتر بر روی مناطق طوفانی این سیاره می باشد.

سرعت چرخش این دو ماه سیاره ژوپیتر با هم فرق دارد ولی او توانسته است با دستکاری آنها را در یک فاصله زمانی کوتاه کنار هم قرار دهد. ژوپیتر روی هم ۴ ماه دارد که به دورش می گردند.

More from مرد روز
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال
مارادونا و مرگ در ۶۰ سالگی
Read More