چهار اشتباه مردان در حین خودارضایی

اکثریت بشر، خودارضایی را به عنوان یک عمل لذتبخش بسیار ساده و بی دردسر تجربه می کند. اکثریت بشر، خودارضایی را به عنوان یک عمل لذتبخش بسیار ساده و بی دردسر تجربه می کند. خودارضایی یک رفتار کاملا اخلاقی و نجیب برای کنترل میل جنسی است که قدرت بروز در جامعه برایش مهیا نیست.

در ضمن بهتر است این واقعیت را در نظر گرفت که بسیاری از مردان تکنیک های اشتباه در حین خودارضایی دارند:

1- همیشه  خودارضایی را در یک حالت یا در زمان بسیار کوتاه، سریع به خط آخر نرسانید. به خودتان وقت بیشر بدهید.

2 -همه توجه را صرف آلت تناسلی نکنید. بدن تان را کشف کنید و بفهمید چه نقاط حساس دیگری در بدن دارید.

3 – سعی کنید روال همیشگی به اوج رسیدن را به هم بزنید. گاهی تند و گاهی آرام رفتار کنید.

4 – دست خالی به سراغ خود ارضایی نروید. با خودتان مواد نرم کننده و روغن برای کم کردن اصطکاک بین دست و پوست بدن حتما داشته باشید. مجله پورن ببرید. چند تکه ویدئو را نشان کنید و در دسترس داشته باشید. از اسباب بازی جنسی هم غفلت نکنید.

4 Male Masturbation Techniques You Probably Haven’t Tried Before

More from مرد روز
ارگاسم خیس زنان – Female Ejaculation
مردان این روزها تقریبا در تمامی زمینه ها به خاطر تغییر وزنه...
Read More