عکاسی هنری – آشوب زنانه

این مجموعه عکس اثر « یاروسلاو داتا» توانسته است است غم و پریشانی و آشوب زنانه را به کمک موهای شان تصویر بکشد.

 

More from مرد روز
نمودار کار ساکنین زمین
  همانطور که در غرب شاهد رشد روزافزون شغل های خدماتی (...
Read More