عکاسی هنری – آشوب زنانه

این مجموعه عکس اثر « یاروسلاو داتا» توانسته است است غم و پریشانی و آشوب زنانه را به کمک موهای شان تصویر بکشد.