عکاسی هنری – آشوب زنانه

این مجموعه عکس اثر « یاروسلاو داتا» توانسته است است غم و پریشانی و آشوب زنانه را به کمک موهای شان تصویر بکشد.

 

More from مرد روز
سلفی پا – عباس صفاری از اهواز
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More