هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز
فیلم کوتاه ایرانی در یک فستیوال تورونتویی
این فیلم کوتاه قصه زندگی یک مهاجر ایرانی در کانادا است و...
Read More