هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز
کاریکاتورهای روز – کرونا و بازگشایی مدارس
کاریکاتورهای روز - کرونا و بازگشایی مدارس
Read More