هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز

سه نقاش عجیب ایرانی

در دنیای نقاشی معمولا آثار هنرمندان به صورت فردی ابراز وجود می...
بیشتر بخوان