هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز

۱۳ نوع دختری که ممکن است آشنا شوید

نویسنده استرالیایی Marcella Purnama سعی کرد برای مردان، یک لیست درست کند...
بیشتر بخوان