هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز

اولین تصویری که می‌بینید بازگو کننده شخصیت شما است

تست های شخصیت فقط محدود به دنیای سرگرمی ها و کنجکاوی های...
بیشتر بخوان