واکسن سوم کرونا هم دارد می‌رسد

واکسن محققین دانشگاه آکسفورد هم با نتایج خوب، مراحل کلینک و ازمایش رو به سر گذاشته و وارد مرحله گرفتن تاییدیه شده است.

این واکسن در مراحل اولیه مدعی شده ۷۰ درصد در برابر کرونا موفقیتِ داشته است ولی محققین در ادامه بررسی ها صحبت از ۹۰ درصد می کنند.

واکسن انگلیسی قرار است ارزانتر و ساده تر به دست بشر برد. می تواند در یخچال معمولی نگهداری شود و برای همین شانس توزیع آن به مناطق بیرون از شهرها و کشورهایی با امکانات متفاوت، عملی تر خواهد بود.

واکسن آکسفورد در مراحل مختلف به ۲۰ هزار داوطلب انگلیسی و برزیلی در دو نوبت تزریق شده است.

البته ناگفته نماند واکسنی هم که روسیه ساخته است به مرحله تایید مستقل روسها رسیده است و مقدمات تولید و توزیع آن شروع گشته است.

Covid-19: Oxford University vaccine is highly effective

https://www.bbc.com/news/health-55040635

Oxford AstraZeneca Covid vaccine has up to 90% efficacy, data reveals

https://www.theguardian.com/society/2020/nov/23/astrazeneca-says-its-coronavirus-vaccine-has-70-per-cent-efficacy-covid-oxford-universityMore from مرد روز
جراح ایتالیایی در دانشگاه امریکایی قلب مصنوعی فرانسوی را پیوند زد
تیم جراحی دانشگاه دوک در امریکا توانستند قلب مصنوعی را به منظور...
Read More