گره کراوات از راه ساده

gereh-keravat-1

حتما بسیاری از شما می دانید که چگونه کراوات را گره بزنید اما تعجب هم نخواهید کرد اگر دوستان تان آن را بلد نباشند. یاد بگیرید گره کراوات را چون هنوز از لباس های اصلی هر مرد است.

More from مرد روز

مجردی بهتر است یا متاهلی

نوشتن در باره زندگی مجردها همیشه حالت تدافعی دارد. باید مدام ثابت...
بیشتر بخوان