گره کراوات از راه ساده

gereh-keravat-1

حتما بسیاری از شما می دانید که چگونه کراوات را گره بزنید اما تعجب هم نخواهید کرد اگر دوستان تان آن را بلد نباشند. یاد بگیرید گره کراوات را چون هنوز از لباس های اصلی هر مرد است.

More from مرد روز
سلفی پا – مقانلو از کرج
همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار،...
Read More