گره کراوات از راه ساده

gereh-keravat-1

حتما بسیاری از شما می دانید که چگونه کراوات را گره بزنید اما تعجب هم نخواهید کرد اگر دوستان تان آن را بلد نباشند. یاد بگیرید گره کراوات را چون هنوز از لباس های اصلی هر مرد است.

More from مرد روز

اصولی که مدیران را موفق می سازد

۱- کار و زندگی، فرقی با هم ندارند خیلی ها عاشق کارشان نیستید و...
بیشتر بخوان