کاریکاتور روز – آشپز یعنی این

More from مرد روز

کپسول انسولین به جای تزریق برای دیابتی‌ها

  دهها سال است که کارخانه های داروسازی به فکر ساختن روشی...
بیشتر بخوان