جوانان ژاپن برای سکونت به کافه‌های اینترنتی پناه می‌برند

در فرهنگ ژاپن، جمعیتی از مردان جوان ایجاد شده اند که برای سکونت به کافه های اینترنتی پناه می برند.

شرکت های دولتی و خصوصی ژاپن مثل اغلب کشورهای بزرگ صنعتی، رغبتی برای نگهداری کارمندان برای درازمدت نشان نمی دهند. برای همین فقط شغل های کوتاه مدت و نیمه وقت، مدام گسترش می یابد.

بی دلیل نیست که جوانان و بخصوص مردان ژاپن به این نوع پناهگاه ها تکیه می کنند.

این مرد جوان که در ویدئو معرفی می شود ۲۶ ساله است. شش روز هفته به عنوان نگهبان کار می کند. درآمدش آنقدر پایین است که ناگزیر است به جای یافتن یک آپارتمان حدود ۷۵۰ دلاری به کافه اینترنتی  پناه ببرد که ۲۵۰ دلار در ماه می گیرند.

اتاقک بسیار کوچک کافه اینترنتی، تمیز است و پتو، نوشابه و متکا، مجانی است. پول آب و برق نمی دهد و می تواند از دستشویی و حمام مشترک، استفاده کند.

این جوان ژاپنی باید ۱۳ هزار دلار پیش پرداخت بپردازد و تازه بعد از آن، مالیات و داشتن مبلمان و بقیه وسایل، هزینه داشتن یک آپارتمان یک اتاقه را غیرممکن می سازد.

این کابینت ها آنقدر ارزان هستند که سایت های جهانگردی، آنها را به توریست ها هم پیشنهاد می دهند

https://www.japanvisitor.com/japan-travel/japan-residents/internet-cafes

More from مرد روز
هشت عکس هفته – مسابقه جهانی بهترین محل عروسی
بیش از پنج هزار عکس به مسابقه جهانی بهترین محل عروسی راه...
Read More