خلاصه بازی ترکیه ۲ ایران ۱

بازی دوستانه ایران برای آماده سازی در جام جهانی در برابر ترکیه تا حدودی نشان داد که تیم هماهنگ و پر انرژی  برای جام جهانی آماده شده است. ایران دو گل از تیم رقیب عقب بود که بازیکن ترکیه جلوی ورود توپ به دروازه را با دستش کنترل کرد و یک پنالتی تبدیل به گل نصیب ایران ساخت.

https://www.youtube.com/watch?v=azYJgRusM9I

More from مرد روز
عکاس لخت در نیویورک
Erica Simone عکاس نیویورکی تصمیم گرفت تا یک  روز تمام لخت در...
Read More