افسردگی با ماسک لبخند

نکته غم انگیز در باره افسرده هایی که یاد می گیرند ناامیدی و یاس خود را پشت صورت شاد، پنهان سازند این است که در برابر میل به خودکشی، خیلی ضعیف و شکننده هستند.

بنا بر دانش موجود در باره افسردگی، افرادی که پشت ماسک لبخند، پنهان می شوند  حتی قادرند شغل ثابت روزانه را تحمل کنند. در گردهم آیی های اجتماعی، حالت عادی و شاد داشته باشند ولی غم بزرگی، وجودشان را احاطه کرده است.

آنها لبخند می زنند چون نمی خواهند مریض روحی به نظر برسند. آنها می ترسند که دیگران آنها را ضعیف و غیرعادی تصور کنند. برای همین با همه رنج و یاس درونی، لبخند را حفظ می کنند.

افسرده هایی که لبخند بر صورت دارند معمولاً غروبها غمگینتر می شوند. اصلاً تحمل انتقاد را ندارند بیشتر از معمول می خوابند و تحمل شکست و اشتباه را اصلا ندارند.

از دلایل ایجاد این نوع افسردگی، احساس ناموفق بودن است. مشکلات زناشویی و اقتصادی نیز باعث تحریک این نوع افسردگی می شود. بین ۱۵ تا ۴۰  درصد افسردگی ها قادر به طبقه بندی نیستند و افسردگی توام با لخند، جزوشان است.

این نوع افراد از نداشتن مفهوم و معنا در زندگی شان در رنج هستند. بابت احساس بی هدفی شان احساس شرم می کنند و سعی می کنند با منطق شخصی خودشان، احساس افسردگی را توجیه یا انکار کنند.

خطرناک بودن این نوع  افسردگی هم در این است که دست یاری بلند نمی کنند و مدام به خود می قبولانند که مشکل جدی ندارند. آنها چون تا حدودی پرانرژی هم هستند برعکس سایر افسرده ها اگه به خودکشی فکر می کنند شانس و انگیزه عملی ساختن خودکشی شان، بیشتر است.

در تمامی بیماری های روحی روانی، قدم اصلی برای معالجه یا بهبود بیماری، پذیرفتن این حقیقت است که در  ما افسردگی وجود دارد.

 

 

There’s a Dangerous, Common Form of Depression People Don’t Talk About Enough
“https://www.psychologytoday.com/gb/blog/the-guest-room/201411/smiling-depression” target=”_blank” rel=”noopener”>Smiling Depression

Image source

More from مرد روز

اندوه بزرگی است زمانی که نباشی

مرد ایرانی شاید از بد روزگار کمی خسته و عصبی و بدبین...
بیشتر بخوان