شهابی از ستارگان دیگر

یک شهاب ۲۲۸ متری با عرض ۱۱۵ متر به سرعت از فاصله دوری از زمین، از محوطه منظومه شمسی عبور خواهد کرد. شهابی که قبلا فکر می کردند یک سیاره کوچک است. این شهاب لوله ایی شکل به دور خورشید ما نمی گردد و از خارج از منظومه شمسی وارد شده است.

به نظر می رسد دهها میلیون سال است که شهاب Oumuamua با سرعتی زیاد از یک ستاره کوتوله « کوچک و در حال سوختن شدید» که چند سال نوری با ما فاصله دارد جدا شده است.

ستاره شناسان بر اساس اطلاعات تثبیت شده بیش از یک و نیم میلیارد ستاره، به یک نقشه کلی دست پیدا کرده اند. از میان آنها ۷ میلیون ستاره و سمت حرکت و حتی سرعت شان، شناسایی شده است. بر اساس این نقشه ستاره شناسی که Gaia نام دارد توانستند مبدا اولیه شهاب را در اطراف ۴ ستاره شناسایی کنند.

مسیر حرکت و خروج شهاب Oumuamua از منظومه شمسی

 

 

Plausible home stars of the interstellar object ‘Oumuamua found in Gaia DR2
https://arxiv.org/abs/1809.09009

This article was originally published by Business Insider.