نرخ برابری دلار در پنج دوره ریاست جمهوری

More from مرد روز

امریکایی تپل کچل بامزه

مرد تپل وکچل امریکایی Joshua Varozza اصرار دارد که تصورات عمومی در...
بیشتر بخوان