عکس روز – آخر و عاقبت مبارزه با دشمن

گویا آقای ولایتی در سفر مسکو به این نتیجه رسیدند که اگر دوستان شان بخواهند از سوریه و عراق بیرون می روند. برجام روسی راگردن نهادند.

البته مبارزه شان با امریکا تا رسیدن به برجام دوم با غرب هم  ادامه خواهد یافت.

More from مرد روز
Adnan Oktar پلی بوی مذهبی ترکیه دستگیر شد
شخصیت غیرعادی ولی قدرتمند عدنان اوکتار در طی دهها سال گذشته مدام...
Read More