عکس روز – آخر و عاقبت مبارزه با دشمن

گویا آقای ولایتی در سفر مسکو به این نتیجه رسیدند که اگر دوستان شان بخواهند از سوریه و عراق بیرون می روند. برجام روسی راگردن نهادند.

البته مبارزه شان با امریکا تا رسیدن به برجام دوم با غرب هم  ادامه خواهد یافت.

More from مرد روز

عکاسی از بدن لخت زیباترین موجود روی زمین – زنان

عکاسی از زیباترین موجود ی که روی سیاره کوچک ما خلق شده...
بیشتر بخوان