چرا تحمل « جواب رد شنیدن» را نداریم

خواستنی نبودن قبل از هر چیز ما را وا می دارد که از اوج خود فرود بیاییم. اصلا این حقیقت که به خود و دیگران بگوییم « جوابش منفی بود» یک عقب نشینی، شکست و تسلیم شدن را به رخ می کشد.

تحمل « نه شنیدن» را نداریم چون به یادمان می آید که مطمئن بودیم هر کار لازم برای دستیابی به خواسته مان را انجام دادیم ولی زندگی ما در گرو تصمیم دیگران بود.

از نظر جسمی، اولین واکنش غیرارادی بدن وقتی که مورد قبول واقع نشود احساس ضعف و ناامیدی است. درست مثل اینکه بدن توسط یک مار سمی گزیده شده باشد فعالیت هایش را به حداقل می رساند تا با تمام نیرو با جراحات وارده روبرو گردد.

محققین دانشگاه آمستردام پی بردند که طرد شدن و جواب رد شنیدن در بدن انسانها تبدیل به یک واکنش عصبی به نام the parasympathetic خواهد شد که بخشی از دفاع طبیعی بدن است. به این معنی که بدن وسایلی فراهم کرده است که در برابر حوادث غیرمنتظره،  قادر به یک واکنش  سریع و کمابیش معقول باشد.

اما در تحقیق دانشگاه هلندی متوجه این امر نیز شدند که اگر مورد پذیرش قرار نگرفتن نابهنگام و بدون پیشبینی قبلی باشد تغییرات فوق شدیدتر خواهد شد. به عبارتی دیگر در مواردی که می دانیم شانس تایید و پذیرش داریم ولی دست رد به خواسته ما زده می شود بدن ما بیشتر از پیش واکنش parasympathetic نشان می دهد.

مورد تایید قرار گرفتن برای ما که موجودی اجتماعی هستیم شاید این روزها آنقدر حیاتی نباشد ولی در دورانی که بقای هر فرد فقط در حریمِ محافظت و همیاری عمومی میسر بود بیشتر بروز می کرد. شکار و دفاع از خود برای انسان های اولیه در تنهایی عملاً میسر نبود و برای همین سیستم عصبی ما دست به ایجاد یک تکنیک هایی نظیر واکنش عصبی parasympathetic زد تا خطر طرد شدن را که بسیار خطرناک بود مدام گوشزد کند. به همین خاطر تا مادامیکه موجودی اجتماعی هستیم از جواب رد شنیدن رنج خواهیم برد.

Rejection: A Loser’s Guide

Bregtje Gunther Moor, Eveline A. Crone, Maurits W. van der Molen. The Heartbrake of Social Rejection: Heart Rate Deceleration in Response to Unexpected Peer Rejection. Psychological Science, 2010; DOI:10.1177/0956797610379236

H. E. Fisher, L. L. Brown, A. Aron, G. Strong, D. Mashek. Reward, Addiction and Emotion Regulation Systems Associated with Rejection in Love. Journal of Neurophysiology, 2010; DOI: 10.1152/jn.00784.2009

More from مرد روز
راه‌های علمی برای افزایش جذابیت مردان
اکثر ما مردان شبیه ستاره های جذاب دنیای سرگرمی ها نیستیم ولی...
Read More