خلاصه جام جهانی: ایران ۰-۱ اسپانیا

بدون تردید شاهد یکی از بهترین بازیهای تیم ملی در جامهای جهانی بودیم. هم دفاع خوبی داشتیم و هم ضدحمله های بسیار خطرناک ایجاد کردیم.

More from مرد روز
 کاوشگر فضایی وویجر در ۲۳ میلیارد کیلومتری زمین
کاوشگر ۱ و ۲ به ناگزیر نیمی از تکنولوژی و قابلیت های...
Read More