خلاصه جام جهانی: ایران ۰-۱ اسپانیا

بدون تردید شاهد یکی از بهترین بازیهای تیم ملی در جامهای جهانی بودیم. هم دفاع خوبی داشتیم و هم ضدحمله های بسیار خطرناک ایجاد کردیم.

More from مرد روز

بچه ای که لقب جادوگر گرفته بود

یک اعتقاد بومی در نیجریه و بخشی از سایر کشورهای افریقایی وجود دارد...
بیشتر بخوان