مسابقه سبیل سلفی

 handlebar mustache club by Rokas Darulis
handlebar mustache club by Rokas Darulis

همزمان با کمپین سبیل مرد روز یک مسابقه سبیل سلفی نیز برای ماه نوامبر در نظر گرفتیم. یه عکس سلفی از خودتون و سبیل‌تون بفرستید به صفحه فیسبوک مجله مرد روز و دوست و دشمن رو از رو ببرید.
چطوری؟
خیلی ساده است:
یک) برید فیسبوک و یه مسیج بزنید به صفحه مجله مرد روز و عکس سلفی خوش‌سبیل خودتون رو ضمیمه کنید.

دو) ما در اولین فرصت عکس‌تون رو می ذاریم توی آلبوم سبیل سلفی

More from مرد روز
بزاق دهان مشترک ما با انسان سانان اولیه
ما فقط رنگ سبز چشم مادربزرگ یا قد بلند پدر بزرگ را...
Read More