مسابقه عکاسی لحظه تولد انسان

More from مرد روز

موسا و شبانِ سابق – شعری از هادی خرسندی

دید موسی آن شبان را پشت رل آمده در شهر و میراند...
بیشتر بخوان