پنج ویژگی افرادی که اعتماد به نفس ندارند

آدم هایی که احساس شک و تردیدشان زیاد است و به تصمیمات خود اطمینان ندارند خصوصیاتی دارند که جرئت و توانایی شان را از آنها سلب می کند:

۱  – ایده های خوب شان را بروز نمی دهند

این افراد مقدم بر هر چیز فکر می کنند هر چه به ذهن شان می رسد مهم نیست چون دیگران قبلا به آن فکر کرده اند. با این کار، هر نوع تخصص و استعداد شخصی شان را نادیده می گیرند.

۲ – به جای ابراز خواسته فقط حدس و گمان می زنند.

آنها نمی پرسند یا نمی گویند چه می خواهند چون حقی برای خود و خواسته شان قائل نیستند.

۳ – تصمیمات مهم را به دیگران می سپارند.

بعضی ها با وجود اینکه وقت و سرمایه بیشتری روی یک برنامه می گذارند ولی به خاطر عدم اعتماد به نفس، ترجیح می دهند تصمیم گیرنده نباشند مبادا که اشتباه کنند.

۴ – فکر می کنند نظر یا ایده شان باید بی نقص باشد

برای همین برای هر کار یا پیشنهاد، باید  قاطعانه مطمئن باشند که خطایی صورت نمی گیرد و همه چیز عالی پیش خواهد رفت.

آنها نمی پذیرند که بخشی از زندگی از کنترل شان خارج است. این افراد احتمال نمی دهند که تصمیم یا قضاوت دیگران می تواند ناشی از ضعف و کمبود و نارسایی آنها نیز باشد.

۵ –  اشتباهات گذشته آنها را از تصمیم یا تلاش جدید برحذر می دارد.

 

 

5 Self-Sabotaging Things Unconfident People Do

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/in-practice/201806/5-self-sabotaging-things-unconfident-people-do

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash

Photo by Craig Ren on Unsplash

 

More from مرد روز

عکاس روس و تحسین زیبایی بدن زن

مجله مردانه ماکسیم در مصاحبه و گزارشی که از عکاس روس Igor...
بیشتر بخوان