شکستن رکورد سکس گروهی در لاس وگاس

دوم ژوئن اگر در لاس وگاس می بودید و گذرتان به موزه « تاریخ جذابیت سکسی» می رسید می توانستید شاهد بزرگترین سکس گروهی ثبت شده در تاریخ بشر باشید. آخرین بار حدود دوازده سال پیش، ژاپنی ها بودند که رکورد سکس گروهی پانصد نفره را به دست آوردند.

تخمین زده شده است که در گردهم آیی پنج روزه فستیوال سکس و آموزش های جنسی، بیش از هزار زوج  در یک محوطه عمومی با هم سکس داشته اند.

شرکت کنندگان باید دو شرط را رعایت می کردند. دو نفره ثبت نام کنند و بر صورت شان ماسک بزنند.

دکتر Victoria Hartmann رئیس موزه « تاریخ  جذابیت سکسی» لاس وگاس می گوید ما به شکل  فعالی سعی کردیم این برنامه را تبدیل به یک تحقیق میدانی کنیم و سنجش های برای تهیه گزارشات مختلف تهیه کرده ایم»

گزارش ما از این حرکت افراطی، به منزله تایید آن نیست ولی اعتقاد جدی داریم که انسان های بزرگسال، اگر رضایت خودشان را آگاهانه و مستقل اعلام کنند حق دارند هر نوع رابطه جنسی که دوست دارند را  بین خود و بدون هیچ شرمی اجرا کنند.

معمولا هم این نوع رضایتمندی ها در محوطه دور از چشم افرادی که به این نوع رفتار اعتقادی ندارند صورت می گیرد.

ژاپن رکورددار سکس گروهی

 

https://www.sincityplay.com/

Image source
https://masqueboutique.com

More from مرد روز
تسلط میکروب ها بر کره زمین
 توقع خوشبینانه ام از علم، تغییرات سریع و دستاوردهای بشری هنوز به...
Read More