ژاپن رکورددار سکس گروهی

در سال ۲۰۰۶ ژاپنی ها موفق شدند رکورد سکس گروهی را با گردهم آیی پانصد زن و مرد به دست آورند.

World Record in Japan: Largest Orgy

More from مرد روز
فیلم کوتاه ایرانی در یک فستیوال تورونتویی
این فیلم کوتاه قصه زندگی یک مهاجر ایرانی در کانادا است و...
Read More