قبل از برجام، بعد از برجام

منبع تصویر
google image

More from مرد روز

ایجاد انسان هایی با آی کیو 1000

دستکاری برای درهم آمیزی ژن موجودات مختلف، مدت ها است به یکی...
بیشتر بخوان