قبل از برجام، بعد از برجام

منبع تصویر
google image

More from مرد روز

تظاهرات حقِ لخت نشان دادن بالاتنه برای همه

آخرین یکشنبه ماه اوت هر سال، اختصاص داده شده است به تظاهرات...
بیشتر بخوان