تجمع مردمی حامیان میراث‌فرهنگی – مشگین شهر

More from مرد روز

نیمه لخت شدن آتش نشانها به نفع موسسات خیریه

از سال 1993، آتش نشان های استرالیایی تصاویر نیمه لخت شان را...
بیشتر بخوان