مردان جهان تنهاتر شده اند

1453905935

انگلیسی ها بر اساس تحقیقاتی که تهیه دیده اند لقب تنهاترین مردان اروپا را نصیب خود ساخته اند. دو و نیم میلیون مرد انگلیسی هیچ دوستی در زندگی ندارد.
هیچ مردی دلش نمی خواهد که به سمت تنهایی سوق داده شود. هیچکدام شان خوشحال نیستند اگر سال به سال از تعداد دوستان نزدیک شان کاسته می شود.

می گویند مردان تنهاتر می شوند چون اهل حرف زدن در باره مسائل شخصی و مشکلات شان با مردان دیگر نیستند. گفته می شود که درست به همین خاطر، دوستی های ایجاد شده در دبیرستان و دانشگاه و بعدها محل کار، به مرحله عاطفی و طبیعتا پایدار نمی رسد. دوستی های کمرنگ شده ، خیلی آسان در هیاهوی زندگی شلوغ شهری به فراموشی سپرده می شود.

می گویند مردان گوشه نشین می شوند چون تصویری که از مرد در رسانه های جهان ارائه می شود مرد اقتصادی موفق و خوش هیکل و جذابی است با یک ماشین شیک و نو  … تصویری که با واقعیت بخش عظیمی از مردان جهان جور در نمی آید.

می گویند دسترسی به سکس از طریق روابط جنسی بسیار کوتاه مدت، پورنوگرافی و دوستی های مجازی در اینترنت با دختران، توانسته است بخشی از فشار و ناگزیری نیازهای اجتماعی مردان را پوشش دهد. برای همین مردان با مقاومت کمتری، به گوشه گیری رضایت می دهند.

ادعا می شود که افزایش آشکار طلاق، ضربات سنگینی بر روی اعتماد به نفس مردان و اعتمادشان به دیگران ایجاد می کند که تعریف عملی اش، گوشه عزلت گزینی است. قطع رابطه با جهان بیرون، احساس پشیمانی و فکر مداوم در باره رابطه ای که به هم خورد مردان را زمینگیر می کند.

مطرح می شود که شغل های جدید اداری که مردان را درون محوط های بسیار محدود قرار می دهد با ریتم بدن و انرژی مردان هماهنگ نیست و خستگی ذهنی بیشتری بر مغز مردان ایجاد می کند. خستگی روحی که رمق چندانی برای یک دوستی جدی بعد از کار باقی نمی گذارد.

افسردگی؛ عدم امنیت شغلی، بیکاری، برگزیدن کارهایی که نیاز به سفرهای طولانی دارد، پناه بردن به آرام کننده ها و شادیبخش های مصنوعی از جمله بازدارنده های زندگی اجتماعی مردان هستند.

نداشتن دوست صمیمی در مردان متاهل نیز وجود دارد. مردان متاهل، به طور سالم و طبیعی، بعد از ازدواج، وقت و توجه شان به همسر و فرزندان معطوف می شود و برای همین، صرف وقت و توجه برای دوستان نزدیک شان، روز به روز کمتر می شود.

مردان اگر توقعاتی که جامعه از آنها دارد را برآورده نکنند سرشار از شرم و توهین به خود می شوند. برای گریز از توقعات اجتماعی، مردان به انزوا روی می آورند تا مدام به آنها گوشزد نشود که به سطح استاندارد مردانگی نرسیده اند.

تنهایی و بی دوست بودن مردان، واقعی و نگران کننده است.

2.5 million men ‘have no close friends’

http://www.telegraph.co.uk/men/active/mens-health/11996473/2.5-million-men-have-no-close-friends.html

Why Is Loneliness Becoming A Major Issue Among Men

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/11/05/loneliness-in-men-talking-about-it_n_6105402.html