مایکروسافت: همه یک آدم ماشینی هوشمند خواهیم داشت

مایکروسافت پیشبینی کرده است که در آینده نزدیک، هر انسان یک آدم ماشینی هوشمند برای خودش خواهد داشت. رئیس مایکروسافت Brad Smith و رئیس بخش تحقیقات و آدم ماشینی ها Harry Shum در کتابی با عنوان « آینده محاسبه شده» سعی می کنند تصویری از توسعه آدم ماشینی ها ارائه دهند.

آنها معتقدند آدم ماشینی ها آنقدر پیشرفت می کنند که می توانند حتی بر اساس نیاز و موقعیت ما، تصمیم هم بگیرند. آدم ماشینی ۲۰ سال آینده یک کپی دوم از « خودمان » هستند.

آدم ماشینی که دستیار یا منشی هوشمد همیشگی ما خواهد بود قادر است در هر لحظه، همه دانش ثبت شده بشر را بر اساس نیاز ما، به سرعت در برابر ما قرار دهد.

به کمک توانمندی که با آدم ماشینی به دست می آید ما وارد مرحله نوینی از انسان بودن می شویم. آدم ماشینی متحول شده می تواند در طی یک گفتگوی درونی با مغز ما، سئوال و کنجکاوی ما را حدس بزند و همینطور که داریم فکر می کنیم اطلاعات مورد نیاز را سریع و بی واسطه در برابر  ذهن ما قرار دهد. با این روش، تخمین اینکه چقدر کیفیت استفاده از مغزمان تحول خواهد یافت شگفت انگیز خواهد بود.

مغز ما با پیوندی که با آدم ماشینی پیدا خواهد کرد بدون واسطه، یک آرشیو کامل از همه دانستنی های بشر را به صورت یک حافظه دوم و بیرون از بدن، در دسترس ما قرار خواهد داد.

برای تشخیص و تصمیم هر چه انسانی ترشان، پیشبینی شده است که کارگزاران فرهنگی نیز جزو برنامه ریزان و سازندگان آدم ماشینی ها بشوند.

 

Microsoft predicts everyone will soon have an AI “second self” to boost intelligence

Microsoft execs say in 20 years we’ll all have digital assistants that will be our alter egos

 image source

https://news.microsoft.com

More from ماهان طباطبایی
The Spotlight Effect – فکر می کنید همه به شما چشم دوخته اند
همه دارند به من نگاه می کنند. اگر اشتباه کنم چی؟ اگر...
Read More