نجات بچه پلنگ توسط دیده‌بان محیط زیست

محیط بان با صبوری تلاش می کند بچه پلنگ افتاده در کانال را با تکه چوبی بالا بکشد و در همان حین ساکنین محل با لهجه زیبای محلی به تشویق بچه پلنگ می پردازند که موفق می شود از کانالا بالا بیاید. برو… برو. … برای چی به ما نگاه می کنی برو…

More from مرد روز

عکاس اسپانیایی و معماری بدن لخت زن

عکاس شهر بارسلونا « مانل گارسیا» به کمک تکنیک عکاسی پر کنتراست...
بیشتر بخوان