نجات بچه پلنگ توسط دیده‌بان محیط زیست

محیط بان با صبوری تلاش می کند بچه پلنگ افتاده در کانال را با تکه چوبی بالا بکشد و در همان حین ساکنین محل با لهجه زیبای محلی به تشویق بچه پلنگ می پردازند که موفق می شود از کانالا بالا بیاید. برو… برو. … برای چی به ما نگاه می کنی برو…

More from مرد روز

مردان جذاب و خوش هیکل نیازی به اسپرم قوی ندارند

نظریه ایی در ژورنال زیست‌شناسی تکاملی وجود دارد که می گوید: « هرچه...
بیشتر بخوان