چرا بعضی‌ها ظرفیت تنهایی را دارند

دونالد وینیکوت روانشناس انگلیسی، متن مهمی نوشته است با عنوان The Capacity To Be Alone « ظرفیت تنها بودن» و در آن به افرادی اشاره می کند که به دلایل مختلف می توانند تنهایی را تحمل کنند.

او روی ظرفیت تنها بودن تکیه می کند چون در حقیقت ، قدرت تنها بودن در حضوور یک فرد دیگر است.

او می گوید کودکان که با محبت مادر بزرگ می شوند یاد می گیرند که با وجود خودشان راحت باشند. می توانند سلیقه های شخصی داشته باشند، کنجکاو و خلاق باشند و مدام از همصحبتی و خیال ورزی و تفکری که با خودشان دارند خشنود باشند.

افرادی که قابلیت روبرو شدن با تنهایی را دارند اصراری برای وابستگی و دلبستگی مداوم به این و آن ندارند چون دارای یک «خود حقیقی» هستند. دونالد وینیکوت البته روی داشتن « مادر متعادل» خیلی تاکید می ورزد. به نظر او مادران متعادل و نه مادران کامل، به فرزندان اجازه می دهند ضمن دریافت امنیت عاطفی لازم، مستقل بار بیایند و قادر به ایجاد را بطه سالم با دنیای بیرون از خود داشته باشند.

وقتی یک کودک نتواند « خود حقیقی» پیدا کند به یک « خود کاذب» می رسد که توقع واقع بینانه از خویش نخواهد داشت. برای ارتباط با دنیای بیرون، خودانگیختگی نخواهد داشت و تعادلش بستگی زیادی به توجه و مهر دیگران خواهد داشت. او با خودش راحت نیست و تحمل تنهایی را ندارد.

بعضی افراد که از تنهایی می گریزند مدام می خواهند به هر طریق ممکن نظیر سرویس دادن و محبت یکطرفه به دیگران، در میان جمع باشند یا با یکی باشند. آنها بابت تداوم رابطه، هزینه عاطفی سنگینی پرداخت می کنند.

 

The Capacity To Be Alone

https://readingsinpsych.files.wordpress.com/2009/09/winnicott-capacity-to-be-alone.pdf

More from ماهان طباطبایی

تربیت جنسی در دنیای تحت تسلطِ پورنوگرافی – 2

از یک طرف دنیای کنونی هر روز جنسی تر می شود تا...
بیشتر بخوان