چرا بعضی‌ها ظرفیت تنهایی را دارند

دونالد وینیکوت روانشناس انگلیسی، متن مهمی نوشته است با عنوان « ظرفیت تنها بودن» و در آن به افرادی اشاره می کند که به دلایل مختلف می توانند تنهایی را تحمل کنند.

افرادی که قابلیت روبرو شدن با تنهایی را دارند اصراری برای وابستگی و دلبستگی مداوم به این و آن ندارند چون دارای یک «خود حقیقی» هستند. دونالد وینیکوت البته روی داشتن « مادر متعادل» خیلی تاکید می ورزد. به نظر او مادران متعادل، به فرزندان اجازه می دهند ضمن دریافت امنیت عاطفی لازم، مستقل بار بیایند و قادر به ایجاد رابطه سالم با دنیای بیرون از خود باشند.

او می گوید کودکانی که با محبت مادر بزرگ می شوند یاد می گیرند سلیقه های شخصی داشته باشند، کنجکاو و خلاق باشند و از گذران وقت و همصحبتی و خیال ورزی با خودشان فرار نکنند.

وقتی یک کودک نتواند « خود حقیقی» پیدا کند به یک « خود کاذب» می رسد که توقع واقع بینانه از خویش نخواهد داشت. فردی که برای ارتباط با دنیای بیرون، اتکای شخصی نخواهد داشت و تعادلش بستگی زیادی به توجه و مهر دیگران خواهد داشت. او با خودش راحت نیست و تحمل تنهایی را ندارد.

ایجاد نشدن « خود حقیقی» این افراد را وا می دارد از هر طریق ممکن نظیر سرویس دادن و محبت یکطرفه به دیگران، یا با یکی باشند یا درون یک جمع باشند. آنها بابت تداوم رابطه، هزینه عاطفی سنگینی پرداخت می کنند.

 

The Capacity To Be Alone

https://readingsinpsych.files.wordpress.com/2009/09/winnicott-capacity-to-be-alone.pdf

More from ماهان طباطبایی
سن عاطفی چیست
برای بسیاری از ما در بزرگسالی، یادگیری زبان عاطفی همسطح با سن...
Read More