اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این شیوه بی حیثیت کردن مردان ایرانی، حق هیچ انسانی نیست.

More from مرد روز

سفرهای گربه بنگالی در طبیعت کانادا

دختر کانادایی  Martina Gutfreund بچه گربه بنگالی‌اش را به سفرهای طولانی در استان‌های...
بیشتر بخوان
  • بر گردن جوانان اقشار فقیر، آفتابه می بندند، در خیابانها مثل حیوان وحشیِ شکار شده، می گردانند. این شیوه بی حیثیت کردن شرف و هویت انسانی، با هیچ اخلاق و مرام بشری قابل توجیه نیست.

  • اسماعیل

    این تصویر متعلق به دستگیری گروهی از اوباش بوده که دسته جمعی جلوی چشم شوهرها به همسرانشان تجاوز میکردن . فکر میکنم تو مشهد دستگیر شده بودن

    • موضوع اصلی این دو ویدئو سطح حقارت و خشونتی است که نهادهای انتظامی بر انسان ایرانی ایجاد می کنند. بر گردن جوانان اقشار فقیر افتابه می بندند، در خیابانها مثل حیوان وحشی شکار شده می گردانند. این شیوه بی حیثیت کردن شرف و هویت انسانی، در تار و پود این نوع سیستم پلیسی است.

  • OJ

    هیچوقت فکر کردین چرا همه مشگلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مال کشورای مسلمونه و این کفار گوشت حرام خور نجس باز، کمتر قتل و غارت و تجاوز و اختلاس و ریا دارند ؟