درخواست رفراندوم قبل از شروع فاجعه

با تمام وجود همراه با اعتراضات گسترده در میهن هستیم ولی در همان حال شدیدا نگران پیامدهای ناخواسته آن می باشیم.

همه امیدمان، همه شعور و احساس مان می گوید در حد توان، به دنبال راه هایی به جز خشونتِ نوع خاورمیانه ای باشیم. قبلا به فرصت برگرداندن میرحسین موسوی به عنوان آخرین فرصت اصلاحات از درون نظام جمهوری اسلامی اشاره کردیم.

ولی گسترش و ادامه تظاهرات سراسری خطر افزایش خشونت ها و دخالت مخرب سپاه را ممکن می سازد که می تواند برای یکپارچگی کل کشور بسیار خطرناک باشد.

برای همین شاید بهتر است مسئولین اصلی حکومت یعنی خامنه ایی و سپاه را وادار به یک رفراندوم واقعی در حضور سازمان ملل کنیم. باید به حرف مردم گوش دهند، چاره ای ندارند. باید بپذیرند که ملت ایران آنها را نمی خواهند.

مسئولین نظام باید کوتاه بیایند و قدرت را به یک شورای موقت مستقل بسپارند و مسیر رفراندوم آزاد برای تعیین سرنوشت کشور را برای اولین بار بعد از چهل سال فراهم کنند.

هر نوع سانسور رسانه ها باید برداشته شود. صدا سیما توسط یک شورای مستقل اداره شود. مجلس شورای ملی تا انتخابات بعدی منحل شود. سپاه پاسداران باید برای همیشه منحل شود، کشور احتیاج به دو نوع ارتش ندارد.

مدیریت متوهم، فاسد و نالایق جمهوری اسلامی نه تنها کشور را از هر نظر به بن بست کشانده است بلکه با سیاست های بحرانساز خارجی اش، خیلی ها در منطقه و دنیا نمی خواهند سر به تن این کشور کهنسال باشد.

باید بفهمند که ضرر عظیمی برای مملکت بوده اند و قبل از شروع یک پایان فاجعه آمیز برای عاقبت خودشان، دست از قدرت بکشند. همه این کارها در درجه اول برای نجات خودشان است و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک سوریه دیگر …

More from مرد روز
خرافات فرار از نگرانی و توکل به شانس
می گویند از زمانی که بشر شروع کرد بر روی دو پایش...
Read More