ملکه ثریا

می گویند ملکه ثریا عشق واقعی محمدرضا پهلوی بود. می گویند چشمان غمگینش زبانزد عام و خاص بود. در ضمن می گویند از شیکپوش ترین زنان روزگار خود بود.

این هم گزارش ویدئویی از سالن مدی که طراحان لباس لندن در سال 1955 برای او تدارک دیده بودند.

More from مرد روز

کشوری نفتی با رئیس جمهورهای مادالعمر

رئیس جمهور گینه Macías Nguema در سال ۱۹۷۸ سرود ملی کشور را ...
بیشتر بخوان