آلت پرستان هند

ناگا بابا یا یوگی های برهنه، مردان مقدس مذهب هندوئیسم و از مریدان « شیوا» هستند. آنها بدن شان را با خاکستر می پوشانند و زندگی شان صرف تمرکز و عبادت می شود. آلت مردانه گروهی از سادوهای مقدس یعنی ناگا بابا، مورد احترام هندو ها است. آلت آنها پرستیدنی است و طواف هم می شود. مومنین این فرقه، ضمن تعظیم و تبرک به آلتِ مقدسین، آنها را با شیر شستشو می دهند و عطر و روغن می مالند. عین همین کار را با لینگام که سمبل تولید مثل و حیات و مربوط به خدای هندو شیوا است نیز صورت می گیرد.

پرستیدن یکی از مظاهر فیزیکی «شیوا» یعنی آلت تناسلی، در حقیقت یک نشانه و استعاره از پرستیدن خود شیوا است.

در همه مذاهب، مراسم آئینی را اگر جدا و به همان شکلی که دیده می شود مشاهده کنیم ممکن است مثل پرستش آلت ناا، غیرغادی به نظر برسد. در مسیحیت نشانه صلیب که علامت و اشاره ایی به شکنجه شدن یک انسان است مورد تبرک و حتی پرستش قرار می گیرد. در صورتی که همه این وسایل و علائم، فقط بهانه هایی هستند برای نیایش های مذهبی…

A post shared by Atheist Universe (@iran_atheist) on

More from مرد روز

دانشمندان چینی قادر به ایجاد بچه موش از دو موش نر شده اند

آکادمی علوم چین اعلام کرد که یکی از تیم های تحقیقاتی شان،...
بیشتر بخوان