رویای هشیار یا Lucid Dreaming چیست

شاید بعضی از شما افسوس می خورید که چرا نمی توانید خواب دیدن های دوره کودکی و پرواز بر بالای پشت بام خانه را تجربه کنید.  خواب دیدن هایی که بیشتر شبیه برآوردن آرزوها بود.

آدمها ولی مشخص شده است این قدرت را در بزرگسالی هم دارند. آنها می توانند در حین خواب دیدن، از اغلب هوش و حواسِ لحظات بیداری خود، استفاده کنند.

زندگی به ما مدام یادآوری می کند که نه تنها بسیاری از خواسته ها و اهداف ما عملی نمی شوند بلکه با مسدود بودن مسیر آرزوها، برای ما .یاس و حتی خشم تدارک می بیند. برای همین هشیاری در خواب و رویا ، یک توانایی دوست داشتنی و لذتبخش است

ما با هشیاری در حین خواب دیدن، می آموزیم که جسم و محدودیت هایش را کنار بگذاریم و با کنترل رویا، به آرزوهای مان در حین خواب، جامه عمل بپوشیم. عملی که آرامش خاطر و لذتی ناخودآگاه در وجود ما می آفریند.

تحقیقات علمی نشان داده است افراد می توانند با استفاده از تکنیک های ساده به تسلط بیشتری بر رویاهای خود برسند. روش هایی نظیر:

  • عادت به ثبت خواب دیدن های روزانه
  • تکرار جملاتی نظیر: من حتما می خواهم وقتی خواب می بینم بتوانم رویاهایم را کنترل کنم
  • من می فهمم که در خواب هستم چون نشانه هایی برای خودم تعیین می کنم که بتوانم در حین خواب دیدن، بیدار باشم

هشیار بودن در طی خواب و رویا، می تواند به تجربه خلاقی از تصورات زیبا برسد. تصوراتی که بعضی ها شاید بتوانند به دنیای واقعی بیاورند و از آنها، اثار هنری خلق کنند. کاری که نقاش کانادایی Rob Gonsalves انجام داده است.

منبع تصاویر

https://www.amazon.ca/exec/obidos/ASIN/1416968024/theworoflucdr-20

More from ماهان طباطبایی
چت‌های عاشقانه سیما و عبدالرضا – خیلی نازی
  عبدالرضا؟…. سلاااااااام. نیم ساعته اینجا نشستم. قهر کردی؟ قراره مثلا من ناراحت...
Read More