جواب داروین برای کارهایی که می‌کنیم

 روانشناسی تکاملی  رشته کمابیش جدیدی است در علوم انسانی که سعی می کند رفتار انسانها را براساس علم تکامل، توضیح دهد. اعمال و رفتاری که نتیجه تجربیات طولانی بشر برای تطبیق با زندگی بوده است.

١-  چرا تا این حد فرزندان مان را دوست داریم؟

قبل از ایجاد مراقبت های پزشکی که از حدود صد سال پیش کم کم گسترش یافته است نیمی از بشر  قبل از یک سالگی فوت می کرد و ۳۰ درصد دیگر هم قبل از ۱۸ سالگی می مردند. این سطح از تلف شدن برای انسانها بیش از اندازه گران تمام می شد چون برعکس سایر موجودات سیاره ما، دوران نوزادی تا مستقل شدن فرزند انسان، خیلی طولانی بود و هزینه و وقت زیادی از والدین می گرفت.

برای همین خیلی منطقی است که بشر اخلاق و عاداتی ایجاد کند که در تمام دوره های تحول تاریخی، هر چه از دستش بر می آید برای نگهداری و رشد فرزندان ضعیف و آسیب پذیرش، انجام دهد.

٢- چرا ورزش کردن سخت است

تحقیقات نشان داده است تا همین چند قرن پیش، بشر به طور متوسط ناچار بود بیش از ۲۵ کیلومتر در طی روز برای گذران زندگی راه برود و نشستن جزو سبک زندگی اکثریت قاطع بشر نبوده است. اما دو سه قرنی است که « سبک زندگی نشسته» روز به روز بر شیوه معیشت زندگی مسلط ترشد. در طی چندین نسل اخیر، ما از نحوه زندگی برخوردار شدیم که نمی خواهیم و نمی توانیم مثل اجدادمان، تحرک فیزیکی داشته باشیم.

زندگی جدید مدام ما را در همان حالت نشسته، مشغولتر نگاه می دارد و چنان از وقت وانرژی ما استفاده می کند که هر روز برای ما سخت تر می شود که مثل قدیم تحرک داشته باشیم. هر چه « نشستن» برای ما خطرناکتر می شود به همان نسبت وقت، رمق و حوصله چندانی نمی ماند که به باشگاه های تربیت بدنی برویم.

٣- چرا عاشق شیرینی و غذای چرب هستیم؟

برای اجداد ما دستیابی به مواد غذایی چرب و شیرین یک شانس بزرگ برای بقا بود. غذا معمولا در دسترس اکثریت بشر نبود و امکان مقاومت در برابر گرسنگی مداوم به اجداد ما یاد داده بود که بدنش را اگر فرصتی یافت تا حد ممکن از مواد غذایی مقوی انباشته سازد. آنها به تجربه دریافتند که بازماندگان قحطی ها و بی غذایی ها، افرادی هستند که در بدن شان ذخیره بیشتری داشته باشند.

اما به همان نسبت که ضرورت خوردن غذای مقوی در دوره جدید بشر، کمتر می شود به همان نسبت مواد غذایی بیشتری به صورت آماده و انبار شده در دسترس می باشد. بی دلیل نیست که این روزها یک سوم بزرگسالان جهان چاق هستند

ادامه دارد

 

 

Evolutionary Psychology Permeates Everyday Life

https://www.psychologytoday.com/us/blog/darwins-subterranean-world/201803/evolutionary-psychology-permeates-everyday-life

Geher, G. (2014). Evolutionary Psychology 101. New York: Springer.

 

IMAGE SOURCE

Care for the Body

More from ماهان طباطبایی
تلقی نادرست بزرگسالان از نیاز عاطفی
نیاز عاطفی برای کودکان ضروری و مفید است چون آنها هنوز فرق...
Read More