چرا اکثر قتل های جمعی، توسط مردان صورت می گیرد

از حدود ۳۰ سال پیش، در امریکا ۶۲ بار به سمت مردم تیراندازی شده است که هر کدام شان منجر به کشته شدن بیشتر از ۴ نفر شده است. مردان در ۶۱ مورد، مسئول این قتل های گروهی بوده اند. این واقعیت باعث شده است روانشناسان و جامعه شناسان به دنبال دلایلی باشند که پی ببرند چرا مردان اینگونه رفتار می کنند.

یک نظریه می گوید مردان از نظر فیزیکی قوی هستند و اگر به هر دلیل روحی و روانی تصمیم به کشتن بگیرند قدرت عملی ساختن آن، برای شان بیشتر است. برای همین است که نوع جرم و خشونت زنان فرق دارد و اکثر جرم های « بچه کشتن» و «دزدی از فروشگاه ها» توسط زنان صورت می گیرد

یک نظریه هم وجود دارد که می گوید مردان در دوره و زمانه ما بیشتر به خشونت متوسل می شوند چون در بسیاری از بخش های زندگی، قدرت همیشگی شان را ندارند. اکثر مردان قتل های جمعی از زندگی و تغییرات جدید ضربه خورده اند. زنان شان طلاق گرفته اند، فرزندان شان مثل قدیم پیش شان نیست چون قانون قضایی، رای اصلی را به زنان برای تربیت فرزندان داده است.

تحقیری که بعضی مردان حس می کنند و تلخی وضعیتی که برای شان ایجاد شده است انها را به سمت یک انتقام سخت و بسیار مخرب، سوق می دهد.

نظریه بعدی می گوید مردانی که دست به قتل جمعی می زنند مشکل افسردگی دارند. ولی چرا این مردان افسرده، اقدام به جنایاتی چنین هولناک می کنند؟ آن هم وقتی که درصد افسردگی در زنان بیشتر است؟

به نظر این گروه، برای زنان، از نظر توقع اجتماع، افسرده بودن غیرعادی است، زنان نباید تنها، تلخ و عبوس باشند. برای همین، زنان میل بیشتری برای مداوا یا کنترل مشکل روحی شان نشان می دهند. متاسفانه ولی فرهنگ عمومی به مردان تلقین کرده است که خشن و عبوس و ناراحت بودن شان زیاد بد نیست. مردان یاد می گیرند که مشکل روحی شان یک امر طبیعی مردانه است. جامعه نیز کمک زیادی به مردانی که در رنج هستند نمی کند. مردان ناراحتی روحی خود را  اعتراف نمی کنند چون جامعه به آنها یاد می دهد که اعلام ضعف نکنند.

مردان در حین بحران روحی، ممکن است به جای گرفتن کمک درمانی، به الکل، اعتیاد یا انتقام پناه ببرند و در موارد استثنایی ضمن یک حمله بسیار خشن به مردم، حتی خودشان را هم نابود می کنند.

ادامه دارد

 

More from مرد روز

عکس روز – وسط دعوا، حلوا پخش می کند

[caption id="attachment_66286" align="aligncenter" width="1024"] در یکی از روز های مملو از زد...
بیشتر بخوان