مزایای خرافات

از زمانی که بشر شروع کرد بر روی دو پایش راه برود خرافات هم در کنارش بود. خرافات یک کلک ذهنی است برای جلوگیری و کاهش نگرانی از اتفاقات بدی که قرار است بیفتد. بشر امیدوار است با ایجاد یک باور و اعتقاد به شانس یا پرهیز از بدشانسی، بخشی از وقایع آینده را به کنترل خویش در آورد.

عدد ۱۳ مربوط است به فرد سیزدهم در مجلس شام آخر عیسی مسیح که باعث مرگ وی هم شد برای همین به یک روز خرافی و شوم تبدیل گشت. نمک هم از گندیدن غذا جلوگیری می کرد و هم بر عمر و طعم غذاهای معمولا فاسد شونده ( جسدِ شکار و انواع میوه ها و دانه های گیاهی) می افزود. برای همین نمک یک وسیله مبارک و خوش یمنی است. درست برای همین، ریخته شدن نمک، بدشانسی تلقی می شود.

نشان دادن دلایل ایجاد خرافات به معنای این نیست که خرافات از منطق برخوردار است یا به دانش بشری تکیه دارد. خرافات به طور مجزا، وجود واقعی ندارند. ولی، باور به آن، به بشر کمی دلگرمی، پشتکار و جرئت بیشتر می دهد.  بشر می تواند این احساس را بیافریند که  با تکیه بر یک رفتار یا اعتقاد خرافی، عملی که می خواهد انجام دهد را با کمی خوش شانسی،
به پایان برساند.

یک دانشجو که اصرار دارد با یک خودکار مشخص، سئوالات امتحانش را جواب دهد عملا می داند که خودکار، نقش واقعی در جواب دادن ها ندارد ولی در لحظه تنش و تشویش، باور داشتن به خودکار « خوش شانس»، دلگرمی کوچکی برای کنترل پیامدهای امتحان فراهم می کند. با این باور، شاید بر تمرکز و دقت دانشجو بیفزاید و جواب هایی را بنویسد که شاید یکی دو درصد بهتر باشند.

خرافات فقط در اعتقادات مذهبی نیست. خرافات در شوت زدن یک بازیکن فوتبال هم  بروز می کند. یا خریدن خانه و قرار ملاقات اول و هزاران اتفاق ریز و درشتی که توام است با استرس و ندانستن سرانجام یک کار یا یک تصمیم…

ترس، تشویش و ضعف دست به دست هم می دهند تا افراد به « شانس» ناشی از یک ادا یا تکرار یک اسم یا حتی دعا، تکیه کنند. ذهن بشر می تواند وقتی که ناگزیر است به توهم پناه ببرد و خرافات را بیافریند.

 

Why Do People Believe in Superstitions?

how many people believe in superstitious

Why do people believe in superstitions

https://www.2knowmyself.com/why_do_people_believe_in_superstitions

حتی کبوتران هم خرافاتی می شوند

image source

رائج