مشکلات مردان در محل کار

محیط های کار پر از تشویش و مخاطره، از جمله جاهایی است که جمعیت بیشتری از شاغلین آن، مردان هستند نظیر آتش نشان ها، پلیس، پرسنل نظامی، معدنچیان، شیفت های شبانه بخش خدمات و … شغل هایی که سلامت مردان را به خطر می اندازد.

تحقیقات جدید نشان داده است مردان حتی در شغل های معمولی و بدون مخاطره نیز، به خاطر خصوصیات جسمی و شخصیتی شان از استرس بیشتری برخوردار می شوند.

سلسله مراتب 

مردان دوست دارند در محیطی کار کنند که وضعیت و موقعیت شان مشخص باشد. مردان احساس راحتی و امنیت بیشتری خواهند داشت اگر احترام و ارزش برای سلسله مراتب وجود داشته باشد.

برای مردان راحت تر است در محیطی با قراردادهای مشخص و از پیش تعیین شده کار کنند. مردان دوست دارند بدانند هر صدایی یا فرمانی چقدر اتوریته یا قدرت دارد. می خواهند بدانند هر فرد بر چه مقدار از محیط کار، تسلط و اختیار دارند.

مردان از موفقیت و بازدهی خیلی کمتری برخوردار خواهند بود اگر در موسسه ایی کار کنند که نتوانند « محیط قابل کنترل و فرمان» برای کارمندان و بویژه مردان تدارک ببیند.

 هدف

مردان انرژی و علاقه بیشتری از خود بروز می دهند اگر هدف شان در حین کار مشخص باشد. هر چه هدف دست نیافتنی تر باشد انگیزه و تلاش مردان بیشتر بروز می کند.

متاسفانه یکی از عمومی ترین مسائی که باعث می شود مردان از کارشان راضی نباشند یا در آن، رشد نکنند نبودن یک هدف مشخص در محیط کار است.

خودکفایی

مردان برای حل مسائل و وظایف شغلی، بیش از همه به خودشان متکی هستند. برای مردان مهم است که خودشان کار را به پیش ببرند و جواب نهایی را بیابند.

محیط های کار اگر به قدرت کارمندانش و چاره جویی شان بها ندهند باعث سرخوردگی و کاهش انگیزه شغلی، بخصوص در مردان می شوند.

بازیگر خوب تیم

برای مردان کار گروهی خیلی مهم است و حتما می خواهند تیم شان برنده شود. برای همین می خواهند« موقع همکاری، کار خود را به خوبی انجام دهند، دستورات را خوب دنبال کنند، ازمدیر تیم به خوبی پشتیبانی کنند حتی اگر با روش و تکنیک وی همسو نباشند»

موسساتی که در آنها کار گروهی و موفقیت جمعی مهم نباشد و مدیریتی نداشته باشند که نقش موثرافراد در کار تیمی را درک و شناسایی کنند به احتمال زیاد قادر به  شناسایی تلاش های فردی مردان نخواهند بود. اتفاقی که بر تنش روحی و نارضایی شغلی مردان می افزاید.

برنده اصلی

همه تلاش مردان برای رقابت با تیم های دیگر در این نهفته است که  گروه خودش برنده شود تا به این تائید شخصی برسد که خودش و توانایی هایش، نقش مهمی در پیروزی داشته است. اما وقتی کار گروهی اش، موفق نشود دلایلش را در دیگران یا بدشانسی جستجو می کند.

این نوع رفتار بالطبع دوگانه، اگر با وساطت مدیریت خردمند، مسیر سالمی را طی نکند به غیبت و باندبازی و ایجاد فضای منفی در محیط کار خواهد انجامید و محیط کار را برای مردان دشوارتر می سازد.

 

 

5 Major Differences Between Men and Women at Work

https://www.redventures.com/blog/2015/11/18/5-major-differences-between-men-and-women-at-work/

More from مرد روز
تمرین « برعکس» برای پرورش و استقامت بیشتر اندام
به گفته متخصصین تربیت بدنی، شیوهِ تمرین فیزیکی « برعکس» یا « eccentric...
Read More