آدم‌های خوش شانس

شانس در زبان و فرهنگ فارسی به اندازه ایی که لازم است مورد توجه و اقبال نیست. شانس آوردن را بیشتر شبیه تصادف کور می شناسیم. یک اتفاق شبیه برنده شدن در قمار است. اما شانس در تعریف واقعی یعنی آمادگی بیشتر برای بهره برداری از اتفاقات…

فرد خوش شانس بودن، عملا یعنی فردی با رفتار و حالات مثبت تر. اجتماعی تر و ریسک پذیرتر . خوش شانس ها منابع بیشتری برای برآوردن نیازها و حل مشکلات می یابند.

 آدم خوش شانس، یک کلید ساده و اصلی برای رویارویی با دنیای بی در و پیکر دارد. او در این بلبشو و آشوب همیشگی، هم خودش را را آماده شانس می سازد هم در هر فرصتی سعی می کند به تعداد و مقدار شانس خودش بیافزاید.

اصل و اساس زندگی و دنیا بر این قرار است که مدام خیلی چیزها به یکباره و بدون پیشبینی اتفاق می افتد. این ما هستیم که به نتیجه اتفاقات از دید منفعت خودمان می نگریم. هر اتفاقی اگر با آن درست روبرو شویم تبدیل به شانس می شود. حتی شکست های اقتصادی و عشقی و …

تعبیر هر کدام ما از خوش شانس یا بدشانس بودن، در حقیقت فرصت های کوچکی است که نقش خودمان را در برابر این دنیای بی درو پیکر ایفا می کند. خوش شانس ها به هر حال درون این بازی بدون قانون، با تمام وجود شرکت می کنند و سعی می کنند ذره ایی از آن را به نفع خود در آورند.

 

Are You Downplaying Luck’s Role in Your Life?
http://nautil.us/blog/are-you-downplaying-lucks-role-in-your-life

The Deceptions of Luck
http://nautil.us/issue/44/luck/the-deceptions-of-luck

More from ماهان طباطبایی
سه دوره زندگی که تنهایی، بیشتر می‌شود
یکی از جدیدترین تحقیقات نشان داده است آدمها در سه دوره اواخر...
Read More