آدم‌های خوش شانس

فرد خوش شانس به خاطر شیوه نگاهش به دنیا، فرصت  بیشتری برای خودش دست و پا می کند. کمتر مایوس می شود. پشتکارش گسترده تر و مداوم تر است چون به سرانجام خوشبینانه تری چشم دوخته است. حتی ریسک بیشتری را تقبل می کند.

 دو نفر قرار است برای گرفتن یک شغل خوب در یک مصاحبه شغلی شرکت کنند. هر دو هم کاندید خوبی هستند. هزاران عامل در این بین وجود دارد که یکی شغل را بگیرد و دیگری نگیرد. هر عامل ممکن می تواند برای یکی از آنها نشانه خودشانسی باشد و برای دیگری علامتی برای بدشانس بودن باشد …

اگر من دو اتوبوس را پشت سر هم از دست نمی دادم و عصبی و هیجانزده نبودم، اگر مصاحبه کننده ها از موی بلند من یا لباس رنگی ام بدشان نمی آمد و …

افراد خوش شانس، رفتار و حالات مثبت تری دارند. اجتماعی ترند. روابط شان گسترده تر است. منابع بیشتری برای برآوردن نیازها و حل مشکلات دارند. همه این عناصر، به خودی خود شانس فرد را بیشتر می کند. مثل اینکه امکان بیشتری برای انتخاب و حتی تکرار اشتباه دارد چون مایوس نمی شود.

 آدم خوش شانس، یک کلید ساده و اصلی برای رویارویی با دنیای بی در و پیکر دارد. او در این بلبشو و آشوب همیشگی، هم خودش را را آماده شانس می سازد هم در هر فرصتی سعی می کند به تعداد و مقدار شانس خودش بیافزاید.

اصل و اساس زندگی و دنیا بر این قرار است که مدام همه چیز به یکباره و بدون پیشبینی اتفاق می افتد. این ما هستیم که به نتیجه اتفاقات از دید منفعت خودمان می نگریم.

تعبیر هر کدام ما از خوش شانس یا بدشانس بودن، فرصت های کوچکی است که نقش خودمان را در برابر این دنیای بی درو پیکر ایفا می کند. خوش شانس ها به هر حال درون این بازی بدون قانون، با تمام وجود شرکت می کنند و سعی می کنند ذره ایی از آن را به نفع خود در آورند.

Are You Downplaying Luck’s Role in Your Life?
http://nautil.us/blog/are-you-downplaying-lucks-role-in-your-life

The Deceptions of Luck
http://nautil.us/issue/44/luck/the-deceptions-of-luck

More from ماهان طباطبایی
افسانه مواد پاک کننده سموم بدن
دکتر Edzard Ernst استاد با سابقه اطلاعات دارویی دانشگاه انگلیسی Exeter می گوید از...
Read More